Studia | Oka הינו תוצר של מיזוג בין משרד פרסום לסטודיו לעיצוב שנוסד מתוך הבנה כי השילוב בין חשיבה פרסומית לתפיסה עיצובית מביא לתוצאה חדה וחודרת.
כל סטודיו יכול לעצב דף מוצר או אתר "יפה", אך הערך המוסף נובע מהיכולת שלנו להעביר מסר שיווקי אפקטיבי ויעיל יותר – גם בקמפיין פרסום וגם בפרויקט עיצוב.
באמצעות תהליך החשיבה הדואלי אנו מקנים לכם יתרון שיווקי ותדמיתי חשוב על פני המתחרים

בענף – יתרון שמבליט אתכם בקטגוריה.


מצד אחד משרד פרסום
כשאנו מוציאים קמפיין פרסומי אנו מקפידים שהפן החזותי "ידבר עיצובית תקינה" כך שיחזק וישלים את המהלך הקונספטואלי. אנו מאמינים בחשיבות שיש להלימה בין המהלך הפרסומי לבין תהליך המיתוג ויוצרים ביניהם סינרגיה המעצימה את המאמץ השיווקי כולו. זו הדרך שלנו להבטיח שתמיד תקבלו יותר מסתם עוד עיצוב יפה ולעולם לא פחות מפרסום שיחרוט קמטי דאגה על פניהם של המתחרים שלכם.


מצד שני סטודיו לעיצוב
כחלק מהגישה המשולבת שלנו לתקשורת חזותית אנו מקפידים לעבוד בצמוד לקונספט גם בפרויקט הנחשב לעבודת עיצוב בלבד. הקופירייטר שלנו עובד שעות נוספות, גם כשהוא מנסח תוכן בעל מאפיינים טכניים בלבד (כגון דף case study). מבחינה תפיסתית לא קיים עוד סטודיו לעיצוב בו עובדים קופירייטר וארט דיירקטור מתחום הפרסום. במסגרת משרד הפרסום שלנו אנו מעסיקים פונקציות חשובות אלו בשוטף וכך מוודאים שכל פרויקט עיצוב מסתיים רק כאשר על פני הלקוח שלנו מתקמט חיוך.